Reprinty - široká nabídka plakátů. Tiskové podklady pro reprinty jsou graficky rekonstruovány, aby odpovídaly původní podobě.