e-Publishing - Co to je?

e-Publishing je nabídka projektu Booket.cz zpracovat a připravit pro Vás e-Publikaci (knihu, katalog) dle konkrétních požadavků. Zpracování objednané publikace lze provést na základě Smlouvy o dílo nebo Smlouvy o vykonané práci. Informujte se!

Publikace na klíč.

Na základě vaší rámcové představy o publikaci, následné objednávky a dodaných podkladů (text,obrázky atd.) zpracujeme pro vás elektronickou publikaci v dohodnutém rozsahu i formátu.
U publikace na klíč zajišťujeme veškeré grafické služby, formátování obrázků, vytvoření "předního i zadního coveru" - obálky, zadní strany, náhledů atd.

Co lze?

Záleží na Vás, jakou publikaci potřebujete. Manuál pro výrobek, presentaci služeb? Obrázkový katalog pro výstavu, nebo z výtvarné akce? Diplomku, závěrečnou nebo absolventskou práci? Učebnici pro kurzy? Nebo jen knížku fotografií pro životní jubileum? Záleží jen opravdu na Vás! Graficky zpracujeme a vytvoříme Vám e-book v dohodnutých formátech na míru!

Věnování do e-Knihy.

Zajímavou možností, kterou nabízí Booket.cz, je osobní věnování do vámi vybrané e-Knihy. To může mít buď prostou textovou formu, či grafickou - kombinovanou s obrázkem, individální fotografií, ex libris nebo ručně psané.

Kolik za to?

Cena je vždy stanovena individuálně na základě konkrétního požadavku či služby. Chceme zdůraznit, že se vždy jedná o cenu za práci, činnost, autorské dílo, která je stanovena na základě Smlouvy o dílo či podobné smlouvy, upravující vztah mezi objednavatelem a vykonavatelem práce. Příjem z takové smlouvy podléhá pochopitelně zdanění.