1. Obchodní a platební podmínky

Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup na internetovém portále Booket.cz
Text podmínek blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (vlastníka předmětů) a kupujících.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

A) Objednávka je návrhem kupní smlouvy (právního vztahu) mezi oběmi stranami. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
B) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí včetně adresy doslání.
C) Místo doručení uvede kupující v objednávkovém formuláři zaslaném na naši @ adresu. Objednávka musí být zpětně potvrzena prodávajícím.
D) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho zaplacení a dodání (převzetí).

3. Platební podmínky a přepravné.

A) Platba za objednané předměty je provedena předem na bankovní účet: Jako variabilní symbol (V.S) objednávky je zpravidla emailová adresa kupujícího. U sběratelských předmětů, výtvarné kolekce, grafiky či vzácných knih ze soukromé sbírky celková platba zahrnuje balné a náklady na přepravu, což je uvedeno v základním popisu objednávky.
B) Vždy je vyžadována platba předem. Na dobírku nezasílám.
C) U plateb bankovním převodem je za začátek expediční lhůty (zpravidla 3 dny) považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

4. Závěrečná ustanovení.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Ve všech případech prodeje nabízených artefaktů se jedná o prodej ze soukromé sbírky, nejedná se tedy o obchodní vztah zákazník - prodejce. Booket.cz není prodejnou (obchodem) ani internetovým e-shopem, i když svoji nabídku realizuje v internetové prostředí.

Jak podpořit vydávání publikací?

Vybrané publikace i katalogy jsou na stránkách BOOKet.cz ke stažení ZDARMA. Přesto můžete jeho provoz i činnost podpořit tzv. "Dobrovolnou platbou". Našim přispěvatelům chceme recipročně jako poděkování za dobrovolný příspěvek nabídnout nějaký bonus. Může to být kompletní publikace, obrazová příloha, digitální plakát nebo neveřejná e-prémie. Finanční příspěvek lze poslat na uvedený bankovní účet. rot.

Platby - platební kanály.

Pro platbu za Vámi vybraný předmět použijte bankovní účet Booket.cz. Výslednou částku z potvrzené objednávky pošlete b.ú:
AirBank: 1380743010 / 3030
Pro identifikaci kupujícího nezapomeňte uvést V.S (Vaši @ adresu).
Pro dobrovolné platby lze mimo uvedené b.ú. u AirBank použít i účet PayPal (zašleme) nebo alternativní měnu Bitcoin. I v takovém případě Vám odkaz na BTC peněženku pošleme. Všem, kteří se rozhodnou nás podpořit děkujeme!