Autorská práva neboli copyright.

Copyright © All rights reserved.Všechna práva vyhrazena. Značka v kroužku nebo tato jednoduchá věta znamená, že žádná část elektronické knihy, která je nabízena na portále Booket.cz s tímto označením, nemůže být reprodukována, přeprodávána či jinak komerčně využita, nebo přenášena v jakékoliv formě nebo prostředky na jiné médium, mechanicky, fotokopírováním, záznamem, skenování nebo elektronicky, bez předchozího písemného souhlasu vydavatele dané knihy.

Autorská práva k volnému šíření.

Všechna práva vyhrazena. Přesto projekt Booket.cz může poskytnout určitý obsah takto označené knihy k volnému šíření za předpokladu, že bude uveden odkaz na zdroj, tj. vydavatele této publikace. Při splnění této podmínky není pro citace nebo přetištění obrazových částí potřeba předchozího souhlasu nakladatele.

Zřeknutí se odpovědnosti neboli disclamier.

Veškeré materiály, které jsou obsaženy v nabízených e-knihách, jsou k dispozici pouze pro vzdělávací a informační účely. Autor nenese žádnou zodpovědnost za přesnost nebo využití/zneužití těchto informací.